Postup pokládání dřevěné podlahy na terče

Systém pokládání dřevěných podlah na terče se u klasických podlah v domácnosti příliš nepoužívá, daleko častěji se s ním můžeme setkat u teras, balkonů, lodžií nebo u bazénů. Jedná se o poměrně zajímavou metodu skloubení moderního vzhledu terasy s přirozenou hydroizolací. Nejedná se o nijak novou metodu, známá je již dlouho, ale opravdu hojně využívat se začala až v poslední době. Velkou výhodou dřevěné podlahy na terčích je její snadná demontáž a oprava v případě poškození.

K vytvoření terasy na terčích budeme potřebovat:

Terče (podložky) určené pro dřevěné podlahy, nejlépe výškově stavitelné. Rektifikační podložky se většinou skládají ze dvou částí. Z pevné části, která je vruty přichycena k lati a rektifikovatelné části, která je k pevné části připojena pomocí šroubu. Tyto dvě části budeme upevňovat zvlášť, nejdříve přijde na řadu část pevná a až na ní se uchytí část rektifikační.

Netkanou textilii, sloužící k ochraně podkladního materiálu (většinou štěrku nebo kačírku) před znečišťováním a samozřejmě k ochraně samotných terčů před poškozením

- Distanční kříže

Pružnou podložku zamezující vrzání

Terasová prkna z vhodného druhu dřeva (Nejlepší jsou exotická dřeva prodávaná pod obchodními názvy např. merbau, massaradumba, bangkirai, cumaru, až po nejlevnější, ale nikoliv nejhorší kempass. Z dřevin mírného pásu se hodí horský modřín a sibiřský modřín (tedy modřín rostoucí na Sibiři a díky tamějšímu klimatu s hustějším dřevem). Potom dřeviny průmyslově upravované jako například hloubkově vakuově impregnovaná borovice.

Podkladní latě profilu 40x60 z téhož druhu dřeva.

Příchytné pásky

- Vruty, akušroubovák - vrtačku, vodováhu, metr, případně speciální svěrku

Dřevěnou podlahu můžeme pokládat na tomu určené střešní terasy (tzn. terasy ukončené vhodnou střešní folií) nebo na terén (většinou prostor přilehlý k domu, vymezený obrubníkem a vysypaný drenážní vrstvou (štěrkem nebo kačírkem) srovnanou do roviny.

V případě tvorby dřevěné terasy na terénu je vhodné překrýt vyštěrkovanou plochu netkanou textilií. V případě pokládky na střešní folii si připravíme pouze přířezy z netkané textilie pod jednotlivé podložky.

Postup:

1) Začneme tím, že na podklad položíme netkanou textilii. Jak bylo řečeno výše, liší se situace u střešní terasy a terasy na terénu. U terasy na terénu pokládáme netkanou textilii plošně s přesahem cca 20 cm. Provizorně ji zatížíme např. latěmi. Po montáži terasy bude zatížena vlastní konstrukcí terasy. V případě střešní terasy rozmisťujeme pouze předem připravené přířezy pod podložky až při pokládání latí.

2) Na horní část latě připevníme pryžovou podložku, tato podložka brání vrzání, které by mohlo vzniknout třením mezi latí a terasovým prknem.

3) Ke spodní straně latí připevníme vruty pevnou část podložky. Terče (podložky) umisťujeme ve vzájemné vzdálenosti 40 cm od sebe.

4) Po upevnění terčů k latím nandáme na terče jejich pohyblivé části.

5) Poté latě uložíme na řešenou plochu opět ve vzdálenosti 40 cm od sebe.

6) S pomocí vodováhy a rektifikačních (výškově stavitelných) šroubů na podložkách upravíme jejich horní hrany tak, aby byly v jedné rovině a terasa tak byla vodorovná.

7) Začneme s vlastní montáží terasových prken, které budou položeny kolmo k podkladním lištám. K tomu, aby vrtané spoje nebyly viditelné, slouží připevnění terasových prken k podkladním lištám pomocí vrutů a příchytných pásků.

8) Na terasové prkno si vyznačíme tužkou polohu podkladních latí.

9) Poté na terasová prkna v místě spojovacích latí připevníme vruty zespoda na obou stranách prkna první část příchytných pásku (na každé straně prkna tak budeme mít uchycenou půlku jednoho pásku, který bude zpod prkna svou druhou polovinou vyčnívat). Střídáme polohu pásků nad podkladní lištou tak, aby vyčnívající části pásků bylo možné zasunout vždy pod předchozí prkno.

10) Prkno s připevněnými pásky otočíme lícovou stranou vzhůru a jednou stranou přirazíme k předchozímu prknu. Pro přesné vymezení vzdáleností je vhodné použít plastové distanční kříže. S fixací správné polohy prkna nám může pomoci speciální svěrka.

11) Následně příchytný pásek na volné straně prkna přichytíme vruty k podkladní liště.

12) Takto postupujeme, dokud není terasa hotová.

Údržba

Dřevo můžete nechat v přirozené patině, ale pokud chcete zachovat původní barvu a vzhled dřeva, je nutno použít některý z podlahových olejů nebo vosků. Ale je nutno toto aplikovat a dřevo impregnovat jedenkrát až dvakrát ročně. Poprvé by se dřevo mělo natřít olejem přibližně dva měsíce po stavbě, tehdy dojde ve dřevě k významnému úbytku olejnatých látek.

Irith ZimostrázováŠtítky: Dřevo