Jak vyrovnat starou dřevěnou podlahu v patře?

Plánujete rekonstrukci podlahy v podkroví? Stavební postup má v takovém případě svá specifika. V následujícím textu si ukážeme, čemu se vyhnout a proč.

Jak postupovat při rekonstrukci

Pokud rekonstruujete podlahu v podkroví staršího rodinného domu, musíte si uvědomit základní limitující faktor: Strop nebývá dimenzován na to, aby unesl vysokou zátěž. To tudíž jednoznačně vylučuje klasický postup vyrovnání betonem a dalšími obdobnými litými materiály. Je vhodné se navíc vyhnout stavebním procesů tzv. mokrým, které do stavby vnesou nežádoucí vlhkost, jíž starší budovy trpí značně už samy o sobě. Existuje způsob, jak podlahu vyrovnat suchou cestou a nezatížit ji? Přirozeně ano.

Užití Liaporu

Liapor (znám dříve též jako keramzit) je ekologicky nezávadné keramické kamenivo, dostatečně lehké na to, aby mohlo být pro tento účel využito.

Jedná se o ideální podsyp pro podlahové desky. Materiál má výhodu i v tom, že se po něm dá ihned chodit (nikoli ale po samotné vrstvě Liaporu, nutné je provizorní zakrytí) a vykazuje výborné akustické i tepelné izolační vlastnosti i vysokou pevnost.

Jakmile odstraníme starou podlahu i násyp, je nezbytné podklad důkladně očistit. Použít bychom měli frakci maximálně do 4 mm, aby do sebe kuličky Liaporu dokonale zapadly. Dostačující vrstva má mít alespoň 2 cm tloušťky. Liapor pokládáme na separační folii. Následně posyp srovnáme a dobře zhutníme, postačí i ručně s pomocí hladítka a latě.

Podlaha z OSB desek

OSB desky se vyrábějí ze dřeva jehličnatých stromů, typicky se jedná o smrk nebo borovici. Základní surovinou jsou tenké velkoplošné třísky. Charakteristická je pro ně vysoká tvarová stabilita a pevnost. Desky se pokládají na rošt.

Ten zkonstruujeme z hranolů, které se přišroubují na podklad předem připravený izolační folií, která bude bránit prostupu vlhkosti. Vzdálenost hranolů se dimenzuje podle jejich tloušťky a dle požadované únosnosti celé podlahy. Mezery mezi nimi se vyplňují izolační vatou.

Poté se teprve pokládají samotné OSB desky citované v úvodu, a to v jedné nebo dvou vrstvách. Tloušťky desek se pohybují obvykle od 12 do 25 mm. Je vhodné od sebe obě vrstvy i oddělit kročejovou izolací.

Samotné díly podlahy nebo prkna se instalují právě na tyto desky. Při pokládce bychom měli zachovat odstup 15 mm od zdi a ukotvit za pomoci klínů. Kterou podlahovou krytinu zvolíme, to zůstává na naší volbě, na OSB desky je možno položit libovolnou.

holanova.dŠtítky: Dřevo | Nivelace